Preloader images
Preloader icon

7 Decembrie 2017 – 14 Februarie 2018

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE.
Campania publicitară (denumită, în cele ce urmează, ”Campania”) este organizată şi desfăşurată de către ARKALEX B&B Exim SRL (in calitatea de detinator al magazinului online www.SweetStore.ro) cu sediul in Bucuresti, Str. Nuferilor 40-48, Sector 1, reprezentata legal de catre Marina Chischiliov.
1.1. Prin participarea la Campanie, participanţii declara că au citit, au înţeles şi că vor respecta întru totul termenii şi condiţiile regulamentului oficial de organizare şi desfăşurare a Campaniei (denumit, în cele ce urmează, “Regulamentul”).
1.2. Regulamentul va fi disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, începând cu data de 07 decembrie 2017, prin afişare online în cadrul paginii de Internet www.sweetstore.ro.

1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând Regulamentul, noile prevederi urmând a se aplica de la momentul comunicării publice, prin afişare pe pagina Internet indicată mai sus. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a decide oricând suspendarea sau încetarea Campaniei, urmând a informa participanţii cu 24 de ore înainte prin aceleaşi mijloace prin care comunică acest Regulament.


SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII CAMPANIEI
2.1. Campania se va desfăşura în perioada 7 decembrie 2017 – 14 februarie2018.


SECŢIUNEA 3. DREPTURI ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE. DECLARAŢIILE PARTICIPANŢILOR
3.1. La această Campanie pot participa persoane fizice ce îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 • au vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei;
 • nu se regăsesc în vreunul din cazurile de incompatibilitate;
 • Şi îndeplinesc orice alte alte criterii de eligibilitate sau condiţii stabilite prin acest Regulament.

3.2. Sunt considerate incompatibile şi nu pot participa la Campanie orice persoane care au calitatea de angajaţi ai Organizatorului, precum şi rudele de gradul I ale acestora.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
4.1. Condiții privind înscrierea valabilă in Campanie
Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
(1) Participantul trebuie sa aibă drept de participare la Campanie, potrivit prevederilor Art. 3 de mai sus;
(2) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Campaniei menţionate la Art. 2.1 de mai sus;
(3) Ce trebuie sa facã Participantul: sa achizitioneze Frux Mega Pack de pe magazinul online https://sweetstore.ro;
(4) Pentru a se înscrie în Campanie, Participantul trebuie să achizitioneze Frux Mega Pack de pe site-ul https://sweetstore.ro

Cei care achizitioneaza acest pachet sunt inscrisi automat la tombola.

Mai multe pachete achizitionate – mai multe sanse de castig.
Respectând paşii de mai sus, Participanţii vor intra automat în tragerea la sorţi pentru unul din cele 3 premii acordate.

Un participant se poate înscrie de mai multe ori în Campanie, însã nu poate câştiga decât un singur premiu.

Organizatorul îşi rezervã dreptul de a şterge toate comentariile care:
nu respectã condiţiile impuse de legislaţia în materie sau care sunt ilegale, periculoase,
maliţioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defãimãtoare, rasiste sau
xenofobe, comentariile ce constituie o încãlcare a dreptului de autor şi nici comentariile
care ar putea fi considerate ca instigare la acte ilegale; comentariile prin care se instigã la discriminare pe bazã de rasã sau origine etnicã, religie, dizabilitãţi, vârsta sau orientare sexualã, cu caracter umilitor sau înjositor pentru
aceste categorii.

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1. În cadrul Concursului pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 4,

urmãtoarele premii:

 • iPhone X
 • Voucher de 500 RON pentru achizitia oricaror produse de pe https://sweetstore.ro
 • 1 x Frux Mega Pack

5.2. Desemnarea câștigătorilor
Premiile se vor acorda prin tragere la sorți electronică, din toți participanții care au îndeplinit
condițiile stipulate în prezentul Regulament. Tragerea la sorți, va fi efectuată de către Organizator, astfel:
– În data de 14 februarie 2018, se vor extrage 3 câştigãtori distincţi pentru premiul Campaniei.
Pe durata campaniei, un participant poate câștiga maxim un premiu.

Validare câștigător:

Câştigătorii vor fi contactaţi de două ori, în zile diferite, la intervale orare diferite pentru a se realiza următoarele: identificare, validare si comunicarea modalităţii de primire si folosire a premiilor.

În situaţia în care la momentul validării câştigătorul declară că nu acceptă premiul sau nu poate fi contactat conform celor menţionate mai sus, acesta va fi decăzut din drepturi, urmând a se apela la rezerve în ordinea desemnarii lor.

În faza validării: câştigătorul va comunica operatorului datele necesare pentru validare.

În faza recepţionării premiului:

 • buletin/carte de identitate (în original);

Datele personale vor fi menţionate şi pe procesul verbal de predare-primire pe care câştigătorul îl va primi de la reprezentantul Organizatorului.

Vor fi invalidaţi câştigătorii în următoarele cazuri:

 • Câştigătorul nu respectă termenii şi condiţiile acestui Regulament;
 • Câstigătorul nu poate fi contactat pentru validare conform termenelor menţionate în prezentul Regulament;
 • Câştigătorul nu poate dovedi sau nu doreste să dovedească reprezentantului Organizatorului identitatea şi vârsta cu ajutorul unui document valid (CI/BI), care să ateste că participantul avea minimum 18 ani împliniţi la data începerii Concursului;
 • Au participat de pe conturi care apartin unor firme/branduri/organizatii de orice fel;
 • Participantul este minor la data începerii / participării la Concurs conform verificării efectuate de reprezentantul Organizatorului în momentul contactării telefonice;

5.3. Organizatorul le poate solicita Participanţilor acorduri suplimentare pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, denumirea/numele şi prenumele lor. Concursul va fi considerat valid si se va trece la etapa extragerii castigatorilor doar in situatia in care organizatorul inregistreaza un minim de 1000 participanti valizi.

SECŢIUNEA 6. TAXE ŞI IMPOZITE
6.1. Dacă va fi cazul, Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către caştigători în conformitate cu Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal.
6.2. În privinţa premiilor acestei Campanii, Participanţilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

SECŢIUNEA 7. LITIGII
7.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Bucureşti.

 

Aboneaza-te la newsletter

Fii la curent cu toate ofertele noastre.

New Letter

Link-uri utile

Contact

Bucuresti, str. Nuferilor 40-48

Telefon: +40 752 090 406

Email: arkalexbb@gmail.com

Copyright © 2020 – Foodo. Toate drepturile rezervate.

0
X
Sus